Korona Virüsü Nedir?

Gösterim: 1889
Corana virüs nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüs (koronavirüs) nasıl bulaşır, tedavisi nasıl yapılır?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek yayılmaya devam eden corona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ilk kez görülen koronavirüs salgını belirti veren bir hastalık olarak kabul ediliyor. Kuru öksürük, halsizlik, ateş, eklem ve kas ağrıları, solunum yolu sıkıntıları, nefes darlığı gibi pek çok grip benzeri belirtil veren koronavirüsten korunma yolları merak ediliyor. Daha çok hayvanlarda görülse de ilk kez insanlarda da görülmeye başlayan ve bulaşıcı olduğundan kişilerin mutlaka önlem alması gereken corona virüsü tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye'de de bir vakanın tespit edilmesinin ardından internet üzerinden corona virüsünden nasıl korunulur, koronavirüs nasıl bulaşır gibi araştırmalar yapmaya başladılar.
Dünyada hızla yaygınlaşan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken alınan önlemler ve tedbirler de aynı oranda yapılıyor. Özellikle el hijyenine dikkat edilmeli, toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. Corona virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Corona virüsler zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Buna göre; corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsten korunma yolları nelerdir?
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerdenöksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.
SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir. Klinik tablolar yeni tanımlanmaktadır. Yayınlarada vaka sayıları kısıtlı ve birbirinden farklı olduğuiçin ortalama inkübasyon periodu farklı bulunabilmektedir. Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimsel yayınlara göre kabul edilen inkübasyon süresi 2-14 gün arasındadır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COVID19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.
BELİRTİLERİ NEDİR?
Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır.
Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı (yaklaşık %2) şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak, bu durum ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.
Laboratuvar Testleri
COVID-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri COVID-19 açısından HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında değerlendirilmektedir.
Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak COVID-19 olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri COVID-19 için de değerlendirilmelidir. Nükleik asid amplifikasyon testleri COVID-19 sekans bilgileri yeni paylaşılmış ve moleküler (PCR) testler dizayn edilmiştir. Spesifik PCR testleri kurulana kadar, laboratuvarların pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Konfirmasyon özellikle pan-coronavirus testleri ile pozitif bulunabilecek diğer coronavirusların ekarte edilmesi açısından önemlidir. Dört insan coronavirusu (HCoV) dünyada endemik olarak seyretmektedir; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve HCoV-OC43, bunlardan son ikisi betacoronavirüsdur. Ayrıca insanlarda zoonotik enfeksiyon yapan diğer iki betacoronavirüs SARS ve MERS-CoV virüsüdür.
Sekanslama
Sekans verisi virüsün kaynağını ve nasıl yayıldığını anlayabilmek için oldukça önemlidir. DSÖ, laboratuvarların elde ettikleri sekans verilerini ilgili platformlarda (GenBank, GISAID vb) paylaşmaları gerekliliğini bildirmiştir.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?
Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük)veyaSARI (Severe Acute Respiratory Infections)- Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş,öksürük ve hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya progressif radyolojik infiltrasyonlar konfüzyon, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği) varlığı *VE Son 14 gün içerisinde;
a. Doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden;
b. Hastane ilişkili COVID-19 vakası bildirilen bir ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan;
c. Epidemik alanlarda (Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, İran, Tayland, Japonya,
Hong Kong, Güney Kore, İtalya) bulunan kişiler
d. İkamet yeri veya seyahat geçmişi dikkate alınmaksızın, COVID-19 enfeksiyonuhastalarının tedavi edildiği birimlerde görev yapan sağlık personeliKesin Vaka: Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle COVID-19 virusu saptanan olgular.
Olası/Kesin COVID-19 vakalarının yönetimi Vaka Takip Algoritması'na göre yapılır.
*İmmunkompromize hastalarda klinik tablonun atipik seyirli olabileceği gözardı edilmemelidir. Olası vaka tanımına uygun hastada alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu virüsü saptanması ya da bakteriyolojik etken saptanması, COVID-19 virüsü varlığını ekarte ettirmez.
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV; mevsimsel solunum yolu virüsleri olup COVID-19'dan farklıdır.
Genel enfeksiyondan korunma önlemleri nelerdir?
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi önerilir.
Türkiye’de Yaşayanlara Koronavirüs Bulaşabilir Mi?
Koronavirüs (2019-nCoV) kişiden kişiye yayılabilir izlenimi oluşturmaktadır, fakat bunun ne kadar kolaylıkla gerçekleştiği henüz tam net değildir. Ülkemizde kişiden kişiye yayılma durumu henüz tespit edilmemiştir, ancak bir dereceye kadar ortaya çıkması muhtemeldir. Şu anda bu virüs ülkemizde yayılmamaktadır, bu yüzden Türkiye’de birisinin bu virüse yakalanma olasılığı çok düşüktür. Şu anda, en yüksek enfeksiyon riski Wuhan'daki insanlar veya Wuhan'a ve Çin’in diğer bölgelerine seyahat etmiş insanları kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı durumu yakından izlemeye devam etmektedir.
Türkiye’de Koronavirüs (2019-nCoV) Vakası Görüldü Mü?
Evet. Türkiye’de tespit edilen vakalar vardır.
Koronavirüs (2019-nCoV) Nasıl Yayılır?
Virüsün kesin yayılma şekli tam olarak bilinmemektedir. Benzer Koronavirüs'lerde (MERS ve SARS) kişiden kişiye yayılmanın, enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen solunum damlacıkları ile meydana geldiği düşünülür, bu da grip ve solunum yolu hastalıklarına neden olan diğer virüslere benzer. Bir kişi, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduğunda ve sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunduğunda da bir miktar yayılma olabilir. SARS ve MERS'ın insanlar arasında yayılması genellikle yakın temaslar sebebiyle meydana gelmiştir. Corona virüsü (2019-nCoV) hakkında öğrenilecek çok şey mevcuttur ve araştırmalar devam etmektedir.
Koronavirüs'ün (2019-nCoV) Belirtileri Nelerdir?

Sinsi bir hastalık değildir yani belirtileri açıkça meydandadır. Coronavirüs’ün belirtilerini şu şekilde sayabiliriz;

 • Kuru öksürük
 • Ateş ve halsizlik
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Eklemlerde ağrı
 • Zatürre belirtileri
 • Solunumda sıkıntı özellikle nefes darlığı
 • İshal ve bulantı
 • İstifra
 • Yemek yiyememe, iştahsızlık
 • Nezle
 • Denge sorunları
 • Psikolojik açıdan değişim, mutsuz olma
 • Karın bölgesinde şişkinlik
 • Gözün sürekli sulanması ve beraberinde görme bozuklukları

Koronavirüs'ün Komplikasyonları Nelerdir?
Bu virüste etkilenmiş olan birçok hastanın her iki akciğerinde pnömoni (zatürre) vardır.